مقاله های ساخت و پرواز


در این بخش میخواهیم ویدیوهایی را گرد آوری کنیم همگی آنها با استفاده از جذابیتهای بصری و شنیداری، تجربیات مدلرها در پرواز دادن انواع مختلف هواپیمایهای دست سازشان، چه بصورت واقعی و چه در دستگاه شبیه ساز پرواز را بازگو میکنند.

همگی این تجربیات بیاد ماندنی، بصورت ویدیویی ضبط شده و سعی شده است که بصورت اختصاصی برای وب سایت ساخت و پرواز آماده گردند.

نگاهي به امکانات جالب نرم افزار شبيه ساز ريل فلايت

براي يادگيري پرواز هواپيما و هليکوپتر مدل ، دستگاه شبيه ساز بهترين گزينه بوده و کمک هاي زيادي را به همه ما مدلرها کرده است . در اين مقاله ميخواهيم نگاهي به بعضي از امکانات جالب اين نرم افزار داشته باشيم .

ثبت : 95/11/03 بازديد : 278

نگاهي به امکانات جالب نرم افزار شبيه ساز ريل فلايتX

بستن منو

  پشتیبانی سایت :
09123085676